http://egg.wizz.nl

AD Magazine 7 september 2002 - Arjan Dasselaar
 
In de toekomst moet het mogelijk zijn grote rampen en aanslagen te voorspellen.  Een kwestie van het 'aftappen' van ons 'collectief bewustzijn'.  Sciencefiction, doorgedraaide wetenschap of toch werkelijkheid?

M.C. Eschers's drawing

corrected and repaired by

Leiden University

erwijl vlucht 77 van American Airlines zich in de noordelijke toren van het World Trade Center in Ncw York boort, raken overal op de wereld computers van slag.  Geen banksystemen Of  PIN-automaten, maar apparaten die erop gebouwd zijn om storingen te registreren.  De 37 machines die alarm slaan, zijn onderdeel van een wetenschappelijk project van de Princeton University, en hun dagelijkse werk is simpel: doorlopend en in hoog tempo willekeurig getallen bedenken, als een op hol geslagen bingoautomaat.  Doorgaans zijn de uitkomsten inderdaad at random, maar niet op 11 september 2001.  In de getallenstroom die de computers uitbraken, worden patronen zichtbaar.  Sommige nummers komen veel vaker terug dan statistisch waarschijnlijk is.  Dit bevestigt het vermoeden van de wetenschappers: zij onderzoeken het verband tussen afwijkingen m willekeurige getallenreeksen en wereldschokkende gebeurtenis

sen.  Eerder heeft Princeton vergelijkbaar afwijkend gedrag geconstateerd tijdens de begrafenis van prinses Diana en rond de millenniumwisseling.
 
ot op heden is er geen enkele natuurkundige of statistische verklaring gevonden voor dit in wezen mysterieuze fenomeen.  Is het mogelijk dat gebeurtenissen die de gedachten van veel mensen bezighouden, invloed hebben op de programmering van een computer?  Is er sprake van een telekinetisch effect?  Bestaan er nu concrete aanwijzingen voor paranormale verschijnselen?  Het laatste wordt verondersteld door de Princeton-onderzoekers.
Dr. Roger Nelson

geeft leiding aan het Global Consciousness Project (GCP), dat het bestaan wil aantonen van een nog onverklaarbaar fenomeen: een wereldwijd bewustzijn.  Nelson gaat ervan uit dat collectief bewustzijn een effect heeft op de buitenwereld en bijvoorbeeld machines kan be´nvloeden.
 
Wijzen genoeg neuzen dezelfde kant op, dan zou dat een effect moeten hebben op - bijvoorbeeld een computer die op basis van toeval getallen spuwt. GCP is formeel een onafhankelijk project, maar overdag werkt Nelson als co÷rdinator in het Princeton Engineering Anomalies Research-laboratorium, dat ook onderzoek doet naar paranormale verschijnselen.  Al deze experimenten hebben een ding gemeen: ze gaan ervan uit dat informatie, zoals gedachten, kennis of gevoelens ook op een buitenzintuiglijke manier kan worden verspreid.  Denk aan de spreekwoordelijke moeder, die altijd van tevoren weet dat het haar kind is dat net belt.

Overige pagina's:

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5