Pagina 3

Bestaan er concrete aanwijzingen voor paranormale verschijnselen ?

http://egg.wizz.nl

ner lagen.  Dat de hersenen van de proefpersonen na het tonen van een gewelddadig of erotisch beeld actiever waren dan na het zien van een neutraal beeld, was niet zo verrassend.  Dat de deelnemers leken te voorvoelen wat het volgende plaatje zou zijn, was echter onverwacht.  Enkele seconden voordat een erotische foto op het scherm verscheen, werden de betrokken hersendelen al actief bij de zes deelnemende mannen.  Bij vrouwen gebeurde hetzelfde bij zowel erotische als gewelddadige afbeeldingen.  Voordat een neutrale afbeelding werd getoond, was er geen extra emotionele activiteit.  Mogelijk, denkt Bierman, is hier sprake van 'presentiment', oftewel een voorgevoel.  Om critici voor te zijn, is bij het onderzoek rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van stom toeval en niet van buitenzintuiglijke waarneming.  Die kans bestaat, benadrukt Bierman, maar erg waarschijnlijk is dat om allerlei statistische redenen niet.

e kritiek van de tegenstanders spitst zich toe op het feit dat paranormale onderzoeksresultaten strijdig zijn met bestaande natuurkundige theorieŽn of er zelfs door weerlegd worden.  De wetenschap

Overige pagina's:

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 4

Pagina 5

 


Honorton stelde dat veel mensen paranormale vermogens hebben, maar weinigen hier iets van merken omdat ze te druk bezig zijn met hun 'normale' zintuigen.  Hii bedacht een simpele manier om te onderzoeken of hij gelijk had: hij zorgde dat zijn proefpersonen niets konden zien of horen, en onderwierp ze aan tests naar buitenzintuiglijke waarneming.  Deelnemers krijgen halve pingpongballen op hun ogen en worden onder een rode lamp gezet om er zeker van te zijn dat ze echt niets zien.  Via een koptelefoon wordt ruis aangeboden om ook de oren uit te schakelen.  Vervolgens moeten de proefpersonen raden wat er in een andere ruimte gebeurt, bijvoorbeeld welke van vier verschillende kaarten door een onderzoeker wordt bekeken.  De procedure staat bekend als de Ganzfeld-test.  Tijdens de eerste testen bleken proefpersonen bij de kaartproef vaker goed te gokken dan de 25 procent die verwacht mag worden.
Het pleit leek beslecht.  Helaas, na de eerste overtuigende publicaties liepen de successcores voor Ganzfeld-studies geleidelijk terug.  Parapsychologen hadden geen verklaring voor dit fenomeen.  Sceptici wel: die meenden dat de resulta

ten minder goed werden omdat de onderzoekers, onder druk van hun critici, betrouwbaarder gingen werken.
Deze verklaring strookt echter niet met de positieve bevindingen in recent onderzoek.  De Ganzfeld-discussie is dus nog niet voorbij, en bovendien zijn er meer aanwijzingen dat buitenzintuiglijke waarneming bestaat.  Zo presenteerde Bierman in april dit jaar, op een tweejaarlijks internationaal congres over bewustzijn in Tucson, Arizona, een onderzoek dat dit lijkt te bevestigen.  Doodgewone Nederlanders werden aan een test onderworpen waaruit bleek dat ze in de toekomst konden kijken.  Het experiment roept associaties op met de Steven Spielberg-film Minority Report, waarin moorden moeten worden voorkomen met hulp van paranormaal begaafden, al zijn de voorgevoelens in het Bierman-onderzoek veel minder gedetailleerd dan in de film.
Voor het onderzoek werden tien proefpersonen in een MRI-scanner gelegd, een apparaat dat onder meer activiteit in de hersenen zichtbaar kan maken.  De zes mannen en vier vrouwen kregen in willekeurige volgorde 48 foto's te zien met neutrale, gewelddadige en erotische taferelen, terwijl ze in de scan

"Al minuten voor de ramp beginnen de eggs  afwijkende getallen te geven"