Pagina 4

http://egg.wizz.nl

deeld als het gaat om paranormale verschijnselen.  Het eerste, 'ruimdenkende kamp bevat behalve de nodige idioten ook wetenschappers van naam, die zich onder meer georganiseerd hebben in de Society for Scientific Exploration (SSE).  Het motto van de in 1982 opgerichte SSE: we wijzen niet bij voorbaat het bestaan van een fenomeen af omdat het toevallig niet binnen ons bestaande wereldbeeld past.  Op de

ledenlijst staan opvallend veel wetenschappers van prestigieuze universiteiten als Stanford, Princeton en Comell, die menen dat de reguliere wetenschap paranormale verschijnselen al te makkelijk laat liggen.
Het tweede, traditionele kamp houdt vast aan de bestaande leerstellingen van de natuurkunde, met als middelpunt het standaardmodel, dat beschrijft uit welke bouwstenen het universum is

opgebouwd.  Dit model laat geen ruimte voor paranormale fenomenen, reden waarom veel wetenschappers de resultaten van het Princeton-onderzoek bij voorbaat als flauwekul afwijzen.  Verdedigers van de conventionele wetenschap hebben zich georganiseerd in kritische organisaties, zoals de Stichting Skepsis in Nederland, en csicop in de Verenigde Staten.  De laatste naam (spreek uit: sci-cop, oftewel

Overige pagina's:

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 5

 


'wetenschaps-politieagent') geeft al aan dat de Amerikaanse sceptici vooral de 'wet' willen handhaven - het huidige wetenschappelijke wereldbeeld.  Het Nederlandse Skepsis is iets milder, maar niet veel.  In het stichtings

blad Skepter van september 1999 stelde Gerard t Hooft, die in hetzelfde jaar samen met Martin Veltman de Nobelprijs voor Natuurkunde won, onomwonden dat alle paranormale verschijnselen 'russen de oren van mensen plaatsvinden, en

niet daarbuiten.  'Wetenschappers worden er nogal eens van beschuldigd dat zij weigeren paranormaIe verschijnselen met "wetenschappelijke Openheid" tegemoet te treden.  Het zou echter niet van openheid getui