http://egg.wizz.nl

 

 

 

 

 

 

http://noosphere.princeton.edu

a1162.fmg.uva.nl

 

 

 

 

gen als we niet zouden proberen gerapporteerde verschijnselen in logische zin in te passen in een grote reeks  van reeds vastgestelde natuurverschijnselen en -wetten, schrijft 't Hooft, die 'standaardmodel' consequent met een hoofdletter aanduidt.
Bierman is het op dit punt overigens met t Hooft eens.

ok als er in het Princeton-onderzoek geen sprake is van fouten, dan nog is het gevonden effect geen keihard bewijs, stellen sceptici.  Weliswaar hebben de eggs van het Global Consciousness Project een schat aan statistische informatie opgeleverd, waarin een verband wordt aangetoond tussen ingrijpende wereldgebeurtenissen en verstoringen in de egg-getallen.  Maar of hiermee de invloed van een wereldwijd bewustzijn is bewezen, blijft de vraag.
Op hun beurt vinden sommige parapsychologen dat aan hun studies overdreven hoge eisen worden gesteld.  'Het gunstige effect van aspirine op hartpatiŽnten is statistisch gezien ongeveer eenderde tot eenvierde van het effect dat bij Ganzfeld-onderzoek wordt gevonden, schrijven de Amerikaanse onderzoekers Daryl J. Bem en Charles Honorton in een studie die in 1994 in het
Psychological Bulletin verscheen.  Toch was dat voldoende om aspirine bij hartproblemen voor te schrijven.  Waarom, vragen Bem en Honorton zich af, werd het

onethisch geacht patiŽnten nog langer deze kennis te onthouden, terwijl parapsychologen bij veel hogere bevŠjsmarges niet geloofd worden?
Het antwoord had de inmiddels overleden Amerikaanse astronoom en scepticus Carl Sagan al gegeven: 'Buitengewone claims vereisen buitengewoon bewijs.' Met andere woorden: wie zonodig een nieuw wereldbeeld wfl introduceren, moet daarvoor meer moeite doen dan iemand die met zijn theorieŽn binnen het algemeen wetenschappelijk aanvaarde blijft.
In dit kader ondergaat het Global Consciousness Project een renovatie om aan de behoefte voor beter controleerbaar bewijs te voldoen.
"Er is een aantal werkgroepen opgericht", zegt Dick Bierman.  "We gaan onder meer vastleggen op welke manier we de onderzoeksgegevens gaan behandelen, zodat volstrekt duidelijk wordt dat er geen sprake kan zijn van overanalyse." Sceptici kunnen het resultaat vervolgens nalezen op een nog te verschijnen website, speciaal voor wetenschappers, waaraan Bierman meewerkt.
 
 
De meest spectaculaire manier waarop het GCP zich probeert te bewijzen, is middels voorspellingen.  De onderzoekers proberen van tevoren in te schatten op welke momenten bijvoorbeeld de jaarwisseling of de finale van het WK voetbal - de eggs een afwijking zul

len laten zien.  Zo moet onomstotelijk worden bewezen dat er geen sprake is van een resultaat dat er achteraf met de haren is bijgesleept.
In het verlengde daarvan ligt een griezeliger mogelijkheid: niet alleen voorspellen wat het GCP gaat doen, maar de informatie uit het GCP
gebruiken om te voorspellen wat er in de wereld gaat gebeuren.  Bij de terroristische aanslagen op u september begonnen de eggs in de minuten voor de ramp al afwijkende getallenreeksen te geven.  GCP-onderzoekers, onder wie Bierman, suggereerden dat het geen toeval was dat de eggs reageerden op de aanslag voordat deze plaatsvond.  In de verre toekomst, speculeert Bierman, zouden GCP-data gebruikt kunnen worden om aardbevingen of andere rampen te voorspellen.  Mocht dat lukken, dan zal de discussie over liet bestaan van paranormale fenomenen voorgoed zijn beslecht.
 
 
Meer informatie over het Global Consciousness Project (GCP) in Princeton:
http://noosphere.princeton.edu